Bátorligeti legelő Természetvédelmi Terület

A 23 hektárnyi védett Bátorligeti legelő a Nyírség jellegzetességeinek gyűjtőhelye, ahol egy helyen megtalálható a tájegység szinte valamennyi jellegzetessége. A szél fútta füves homokbuckákon homokpusztai gyeptársulások; törpefüves homoki gyepek alakultak ki, egy sereg ritka növényféle társaságában. A Bátorligeti legelő Bátorliget mellett, az ősláp szomszédságában húzódó szelíden lankás homokbuckákon húzódik, Nyírpilisirányába. A Bátorligeti legelő helyén a lankás homokdombokat egykor homoki tölgyerdők borították, a déli lejtőkön elszórtan ezüsthársakkal tűzdelve. A legeltető állattartás részére tertületnyerés céljából az itteni erdőket kiirtották, az erdők helyét magasfüves ősgyep társulások foglalták el, melyek a legeltetés nyomán alacsony, homokpusztai gyeptársulásokká alakultak a száraz meleg homokterületeken. A gyeptársulások legjellemzőbb faja a veresnadrág csenkesz. A Gyeptársulások között mára már ritkaságszámba menő értékes növényfajták élnek. Boros Ádám 1929-ben fedezte fel az itteni növényritkaságokat, melyek akkor még tavasz idején végeláthatatlan mezőt alkottak a tájban, mára viszont már a helytelen mezőgazdasági művelés (gyepfeltörések, túlzott műtrágyázás, nem megfelelő legeltetés, kaszálás, akáctelepítés stb) miatt nagyon megfogyatkoztak, szigorú védelemre szorulnak. Boros akkor így írt a vidékről: „…Ezen kis területen a Nyírség összes jellegzetes tájrészletét megtaláljuk, a széleshátú füves buckákat, melyeken tavasszal a világ legpompásabb kökörcsin mezeje virít…”