Magyar nőszirom

Iris aphylla subsp. hungarica

Fokozottan védett, Közösségi jelentőség

A magyar nőszirom közepes termetű, 10-30 cm magasra megnövő, évelő lágyszárú növény.

Hengeres, sima szára felálló és nem ágazik el, bár a virágokat tartó kocsányok miatt úgy tűnhet.

Lapos levelei ép szélűek, és folyamatosan kiszélesedő, kard alakúak. Nagyjából a szár hosszával megegyező hosszúságúak és kifelé görbülnek.

Ibolyás-lilásvörös színű virága hattagú: 3 lepellevél összehajló, 3 pedig ezek közül csüng ki. A külső lepelcimpák szakállasok, a virágzati buroklevelek zöldek, hártyás szélűek. Egy száron gyakran 2-4 bimbó is található, azonban egyszerre mindig csak egy virágzik. Április végén-május folyamán nyílik, termése egy hat rekeszre osztott toktermés.

Vastag gyöktörzsével kiterjedt sarjtelepeket (polikormonokat) képző mérgező, évelő növény.

A magyar nőszirommal a húsz forintos érmén is találkozhatunk.

Elterjedés:

Az Iris aphylla Közép-Európa, Kis-Ázsia és Oroszország területén honos faj, amelynek egy alfaja a hazánkban előforduló magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica). A „magyar” nevet azért is kaphatta, mert teljes világállománya a Kárpát-medencére korlátozódik. Valódi pontusi-pannóniai, endemikus erdősztyepp-faj.

Hazai állományi az Északi-középhegységből, a Zempléni-hegységből, a Cserehátból, a Putnoki-dombságról, a Nagyalföldről, és a Nyírségből ismertek.

Termőhelye száraz tölgyesek vályogtalajain, laza savanyú homokon, valamint sziklagyepek és sziklafüves lejtők sekély váztalajain van. A teljes árnyalást rosszul tűri, ezért erdős területen élő állományai jellemzően a fényben gazdagabb tisztásokon, szegélyeken élnek.

Természetvédelmi helyzet:

A magyar nőszirom számos negatív hatásnak kitett, veszélyeztetett faj. Sok esetben komoly veszélyforrást jelent állományaikra az erdőgazdálkodás, ugyanis például a teljes talajelőkészítéssel végrehajtott erdőfelújítás, a felritkult, tisztásos erdőrészletek erőltetett fásítása akár egész populációk végleges eltűnését is eredményezheti.

Több állományánál a túlzott cserjésedés, vagy tájidegen fafajok inváziója jelent gondot, hiszen ilyen erősen záródott élőhelyeken gyengén fejlődik, illetve rendszerint a virágzás is elmarad. Nyírségi homokon élő populációira kedvezőtlen hatással van a talajvízszintcsökkenés is.

Ugyancsak problémát jelent bizonyos populációk esetében a települések, vagy mezőgazdasági területek közelsége, ugyanis az ilyen területeken sok esetben beépítés, illetve beszántás áldozatául esnek.

Impozáns virág révén gyakran a virágszedők okoznak jelentős károkat. Több termőhelyén azért ritkult meg, mert egész gyöktörzseit kiásva kertekbe telepítették.

Súlyos gondot jelent sok esetben a génszennyeződés is. A hibrid egyedek hosszútávon leronthatják akár a teljes állomány génkészletét.

Védettség:

Az 1992-ben EU által elfogadott Élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) alapján az Európai Unióban Natura 2000-es közösségi jelentőségű jelölőfaj.

Az IUCN Vörös Listáján nem szerepel.

A Magyarországon előforduló nyolc nőszirom fajból hét – köztük a magyar nőszirom is – védelmet élvez. A magyar nőszirom erősen veszélyeztetett és eltűnőben lévő faj. Hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100.000 Ft.