A projekt

A Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület Nagykároly Megyei Jogú Város Önkormányzatával partnerségben 2018. április 1. és 2020. március 31. közötti időszakban valósítja meg „A határmenti természeti értékek közös védelme Nagykároly és Nyíradony térségében” című projektjét az INTERREG V-A Románia – Magyarország Program finanszírozásával. A projekt összköltsége 665.714 euró, melyből az Európai Unió (ERFA) hozzájárulása 565.856,90 euró.

A projekt fő célkitűzése

a természeti és nemzeti parkok megőrzése és védelme, a természeti értékek megóvása, a természeti örökség védelmére irányuló tudatosságnövelő kampányok, rendezvények szervezése és tematikus útvonal kialakítása által Nagykároly és Nyíradony térségében.

A projekt megvalósításáról és a célok eléréséről szólt a múlt hét csütörtökön rendezett workshop a nyíradonyi Gencsy Kúriában. A rendezvényt Tasó László országgyűlési képviselő, Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója, valamint Czirják Éva, a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület elnökének köszöntői nyitották meg. Őket a szakmai előadók, Papp László, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Botanikus Kertjének igazgatója, Gyarmathy István, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi szakmai referense, Karácsonyi Károly szakértő, Sebastian Egli, Nagykároly Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője és Szabó Lajos turisztikai szakértő, természetvédelmi ökológus előadásai követték.

A fejlesztés keretében egy olyan természetvédelmi fejlesztés valósul meg a Délkeleti-Nyírség (Nagykárolyi-homokhát) és a Dél-Nyírség (Ligetalja) területén, mely elsődlegesen fokozottan védett növényfaj, a magyar nőszirom (Iris aphylla hungarica) állományának a megerősítésére irányul.

A fejlesztés a Fényi-erdőben és Mezőfény határában lehetővé teszi a magyar nőszirom, valamint más őshonos növények állományának a megerősítését NATURA 2000 besorolású természeti területeken. Az értékes élőhelyek védelme érdekében a bemutatás nem a fejlesztett területeken, hanem egy tematikus kerékpárútra felfűzve, annak két végpontján és közbenső állomásain történik meg. A fejlesztés keretében Nyíradony-Szakolykertben a Gencsy Kúria mellett kialakításra kerül az őshonos növények kertje is.

A projekt keretében több hagyományteremtő rendezvényt is szerveznek, melyek között lesznek a végpontokon tartandó rendezvények és az útvonalat végigjáró kerékpártúrák is. A projekt keretében az állomány megerősítésén túl jelentős társadalmi figyelemfelhívás is történik. Kiemelt fontosságú a helyi, térségi természeti értékek megismerésének, megőrzése, valamint ennek fontosságára való figyelemfelhívás, az általános környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevételével formálódó életvitel iránti igény és elhivatottság erősítése.

A projekt megvalósítása a növények őszi telepítésével és a két települést összekötő tematikus út kijelölésével folytatódik.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magába: Arad, Bihor, Satu Mare, és Timiș a román oldalon, illetve Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg, a magyar oldalon.