Prezentarea asociației

Asociația de Vânătoare pentru Turism și de Protecție a Mediului din Gúth-Keled (fosta Asociația de Vânătoare Széchenyi Zsigmond), în data de 12.01.2009 a depus o cerere către Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Agricultură pentru suport în accesarea Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală, conform Decretului 137/2008 (X.18), pentru promovarea activităților turistice, – ”Transformarea conacului domnesc într-o locuință privată”, totodată, salvarea clădirii aflată sub ocrotirea patrimoniului local.

După derularea proiectului, Asociația continuă să joace un rol activ în dezvoltarea zonei Nyíradony și a ariei sale, iar obiectivul principal al acestei activități este dezvoltarea turismului, recreerea activă, inclusiv vânătoare, pescuit, călărie, crearea condițiilor pentru sport și escapade, coordonarea managementului vânătorii și silviculturii cu conservarea naturii, cu bunăstarea și activitățile de agrement. Dezvoltarea serviciilor turistice, crearea de locuri de cazare, servicii hoteliere, ospitalitate, păstrarea tradițiilor cât și identificarea și prezentarea valorilor culturii maghiare, inițierea și implementarea investițiilor în domeniul bunăstării. Organizarea unui stil de viață conștient de mediul înconjurător, iar pentru menținerea sănătății, organizarea educației și ale cursurilor de formare. Colaborarea cu organizațiile și municipalitățile cu obiective similare în interiorul și în afara graniței.

Descrierea zonelor naturale